Xuanwu Lake, Nanjing, China, 2012

Xiamen, China, 2013

Wusong Island, Jilin, China, 2013.

Xitang, Zhejiang, China, 2013

Neimenggu, China, 2013

Florida, USA, 2013

Golden Circle, Reykjavik, Iceland, 2016

Reykjavik, Iceland, 2016

Iceland, 2016

Fjallsárlón, Iceland, 2016

Fjallsárlón, Iceland, 2016

Iceland, 2016

Akureyri, Iceland, 2016

Some random photos